פלי המטורפת

ספרדיה מטריפה

להרגיש נפלא

אורטל ישראלית